Kalvø Havn

Midsommer - Sankt Hans aften på Kalvø, med båltaler Poul Stenderup.
Kl. 19:00 varmer de gamle jazz-drenge op, og vil spille noget godt musik for os.
Grillen er tændt, og der kan købes pølser, øl og vand.
Kl. 21:00 holder Poul Stenderup årets båltale, hvorefter bålet tændes og vi synger midsommervisen. Vel mødt Kalvø Bro- og Bådelaug

Aktiviteter på Kalvø Havn

Nyheder fra Kalvø Havn